Политика за поверителност

Политика за поверителност при ползване на уебсайта на "Легранд България" ЕООД.

🡐 Назад

Защо събираме и използваме личната информация?

Ние от „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД използваме Вашата лична информация за различни цели, включително за изпълнението на Вашите поръчки и искания, за управлението на нашите взаимоотношения, извършването на проучвания, подобряването на нашите продукти, услуги, онлайн съдържание, както и Вашите активност и изживяване като потребител, анализирането на дейностите в нашите уебсайтове, управлението на нашите маркетингови дейности, предоставянето от наша страна на контекстуална и целева реклама.

Основната ни цел при събирането на информация е да предоставим на нашите клиенти и други потребители превъзходно обслужване и безпроблемно, ефективно и персонализирано изживяване, докато ползват нашия уебсайт.

„ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира лична информация за следните цели:

Може например да използваме данни за местонахождение, за да Ви информираме за местни промоции и дейности.

 • За обръщане на внимание на Вашите искания за информация. Ако се свържете с нас, ние съхраняваме запис на Вашата кореспонденция, включително лична информация, в специфичен за Вас файл. Използваме тази информация с цел да ни помогне да Ви предоставим по-добро обслужване, в случай че отново контактувате с нас.
 • За предоставяне на исканата от Вас техническа поддръжка. Личната информация е необходима за идентифициране на Вашите системи, разбиране на конфигурацията на продуктите, определяне на въпросите Ви и предоставяне на решения.
 • За целите на управление на отношенията. Това включва комуникирането с Вас относно продуктите, услугите и цифровото съдържание, които сте придобили, за да гарантираме, че ги използвате по най-добрия начин, включително чрез имейли и бюлетини. Например е възможно данните за местонахождение да бъдат използвани, за да Ви препоръчаме източници на продукти или поддръжка, намиращи се в близост до Вас.
 • За провеждане на проучвания и анкети. Събираме лична информация от лица, които попълват проучвания или участват в анкети като доброволци. Използваме тази информация с цел да Ви опознаем по-добре, да отчетем Вашата удовлетвореност и да подобрим нашите продукти, услуги и цифрово съдържание.
 • За подобряване на нашите продукти, услуги и цифрово съдържание; например ние анализираме използването на нашите приложения и сайтове, за да идентифицираме областите и функционалностите, където потребителите срещат трудности, и да ги препроектираме.
 • За запознаване с Вашата активност при сърфиране и търсене. Събираме определена лична информация, когато посещавате нашия уебсайт. Събираме тази информация, за да подобрим Вашето потребителско изживяване при следващи Ваши посещения, да подпомагаме сайтовете да функционират по-ефективно, да събираме изчерпателна демографска информация, за да анализираме дейността и производителността на сайтовете, и да оценяваме ефективността на нашата реклама. Възможно е да използваме бисквитки и други идентификатори или подобни технологии (наричани по-нататък „Бисквитки“), за да получаваме информация за въпросния уебсайт, за типа на използвания браузър, както и за датата и часа на Вашия достъп до него.
 • За изпълнение на нашите промоционални програми и дейности: ние събираме лична информация от Вас, когато се включите в програма или дейност с промоции или награди. Използваме тази информация, за да администрираме програмата или дейността, да Ви изпращаме съответните имейли относно програмата и дейността, да уведомяваме победителите и периодично да оповестяваме списъка с победителите в съответствие с приложимите регламенти и закони.
 • За нас и избрани трети страни, за да Ви изпращаме маркетингова информация по поща, факс, телефон, текстови съобщения, имейл и електронни съобщения във връзка с промоции, новини и нови продукти или услуги, които смятаме, че представляват интерес за Вас, в съответствие с приложимите изисквания за записване и отписване.
 • За комбиниране на получената онлайн информация и информацията, събирана за Вас офлайн, за да създадем профил за Вас, който може да използваме с цел да Ви предоставим персонализирани услуги. Може също така да използваме Бисквитки за целева реклама към потребители, избрани на базата на географския принцип.
 • За гарантиране на сигурността на нашите продукти, услуги и цифрово съдържание, на нашите дейности и тези на други лица, за защитата срещу измами и за съответствието с нашите общи условия и настоящата Декларация за поверителност. Може също така да разследваме потенциални нарушения.
 • За непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствия.
 • За спазване на правни задължения, с които сме обвързани. Например счетоводни и данъчни задължения.
 • Всякаква друга цел, която Ви е предадена по друг начин.

Какъв вид лична информация обработваме?

„ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва различни видове лична информация, включително свързана със самоличността и контактите информация, свързана с професията информация, информация за Вашите предпочитания, данни за онлайн трафика и съдържанието, което ни предоставяте. В повечето случаи тази информация е получена ат Вас. Ние също така закупуваме списъци от маркетингови агенции и получаваме информация от нашите партньори чрез Бисквитки и социални мрежи.

Лична информация (наричана също лични данни) е всяка информация, отнасяща се до лице, което е идентифицирано или подлежи на идентифициране. Лице, което подлежи на идентифициране, е такова лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко по-специално чрез идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице.

Видовете информация, които обработваме за Вас, може да включват:

За да се възползвате от цифровото съдържание, от Вас ще се изисква предоставянето на определена лична информация. Ще я посочим в зависимост от случая. След това няма да можете да използвате цялото или част от това цифрово съдържание, ако не я предоставите.

Декларацията за поверителност не включва лична информация, предадена анонимно, тоест ако лицата не могат вече да бъдат идентифицирани. Ако анонимизираните данни се превърнат в данни, които могат да бъдат идентифицирани, тогава се прилага настоящата Декларация за поверителност.

Може също така да получим информация чрез търговец или бизнес партньор, чрез списъци със закупуващи клиенти от маркетингови агенции, от Вашето онлайн сърфиране, от социални мрежи, когато се свързвате с идентификационните данни на тези мрежи, и чрез Бисквитки. Може да получите по-точна информация относно източника на трети страни (ако има такъв), като се свържете с нас на имейл адреса, посочен по-долу.

Вашето съдържание

Може да имате повод да предоставите съдържание, включително снимки или коментари, в социални мрежи, приложения или други цифрови платформи, поддържани от „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Вашето съдържание трябва да бъде ненакърняващо достойнството. То трябва да зачита правата и интересите на другите. Трябва да сте получили съгласие, преди да пристъпите към споделяне на данните на друго лице.

Предоставеното ни от Вас съдържание трябва да зачита правата и интересите на другите, включително техните права на защита на личната информация и на неприкосновеността на личния живот. То по никакъв начин не трябва да бъде обидно, непочтително или накърняващо достойнството.

Ако ни предоставите информация за друго лице, Вие потвърждавате, че първо сте получили съгласието му за обработването на неговата лична информация, включително чувствителната лична информация, и че сте го информирали за нашата идентичност и за целите, (както са посочени по-горе), за които ще бъде обработвана неговата лична информация.

Макар и „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да се стреми да защити Вашата лична информация, нейното предоставяне онлайн във форум не е безрисково. Ако публикувате, коментирате, проявявате интерес или споделяте лична информация, включително снимки в какъвто и да е форум, социална мрежа, блог или друг такъв форум, моля, имайте предвид, че всякаква лична информация, която предоставяте, може да бъде прочетена, прегледана, събрана или използвана от други потребители в тези форуми и би могла да бъде използвана за връзка с Вас, да Ви се изпращат нежелани съобщения или за цели, които не са под контрола нито на Вас, нито на „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за личната информация, която избирате да подавате в тези форуми. Трябва да подходите внимателно, преди да решите да споделяте информация за Вас или за друго лице.

С кого споделяме лична информация?

Ние обменяме лична информация с доставчиците на услуги, ангажирани в нашите дейности, с рекламни и маркетингови агенции, със социални мрежи, ако използвате техните идентификационни данни за влизане, компетентни регулаторни инстанции и органи и бизнес правоприемници.

Прибягваме до помощта на доставчици на услуги, за да извършват дейностите по обработването на данните и да Ви предоставят нашите продукти, услуги и цифрово съдържание. Тези доставчици на услуги включват без ограничение доставчици на оборудване за хостинг, информационни системи, маркетингови агенции, ИТ поддръжка, услуги в областта на сигурността, финансови услуги, превозвачи, които доставят продукти, външни счетоводни фирми, адвокати и одитори.

Ние също така споделяме информацията, както следва:

 • Във връзка с предоставянето на реклама е възможно да обменяме известна ограничена лична информация (напр. идентификатори на устройства, идентификатори на Бисквитки) с мрежи или агенции за обмен на реклама, които управляват рекламата в уебсайтове и приложения на трети страни, в които можете да видите реклама.
 • „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да разкрива Вашата лична информация, когато това е необходимо, на потенциални купувачи и правоприемници, за да улесни сливане, консолидация, прехвърляне на контрол или друга корпоративна реорганизация, в която участва „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
 • Когато това се изисква по закон или съдебни разпореждания или с цел защита на нашите законни права, ние ще разкрием Вашата лична информация на държавни агенции, регулатори и компетентни органи.
 • По други начини, описани в настоящата Декларация за поверителност или за които вече сте дали съгласието си по друг повод.
 • Заедно с друга информация, но по такъв начин, че Вашата идентичност да не може да бъде определена в разумна степен (например статистически обработки на данните).

Как защитаваме Вашата лична информация?

„ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД спазва общопризнати ключови принципи за защита на данните (справедливост, ограничение на целите, качество на данните, запазване на данните, съблюдаване на правата на физическите лица, сигурност) и взема всички необходими мерки за сигурността на личната информация.

„ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД зачита правата за неприкосновеност на личния живот и интересите на физическите лица:

 • Справедливо и законно обработване на личната информация.
 • Събиране на лична информация за конкретни, законни цели, като тя не се обработва допълнително по начини, които са несъвместими с тези цели.
 • Събиране на лична информация, която съответства на и не е прекомерна за целите, за които се събира и използва. Може да направим информацията анонимна, когато това е осъществимо и подходящо в зависимост от характера на данните и рисковете, свързани с предназначенията.
 • Поддържане на точна лична информация, а където това е необходимо – нейното актуализиране. Ние ще предприемем необходимите стъпки за коригиране или изтриване на информация, която е неточна или непълна.
 • Съхраняване на лична информация само за времето, докато тя е необходима за целите, за които е била събрана и обработена.
 • Обработване на лична информация в съответствие със законните права на физическите лица.
 • Предприемане на подходящи технически, физически и организационни мерки за предотвратяването на непозволен достъп, незаконосъобразно обработване и неразрешена или случайна загуба, унищожение или повреда на лична информация.
 • Когато се обработва чувствителна лична информация, осигуряване на подходящо съобщение и съгласие или обработването да спазва като цяло приложимото право.

Прилагаме мерки за контрол на достъпа в нашите вътрешни системи, в които се съхранява лична информация. На упълномощените ползватели се дава достъп до такива системи чрез използването на уникален идентификатор и парола. Достъп до лична информация се предоставя на нашите служители единствено с цел да изпълняват служебните си задължения. Ние запознаваме нашите служители с правилното използване и обработване на лична информация. От нашите доставчици на услуги също така се изисква да поддържат мерки за сигурност, подобни на нашите.

Ние предприемаме мерки за сигурност, за да определяме самоличността на регистрираните потребители, така че за тези потребители да могат да бъдат приложени подходящи права и ограничения. Ако сте регистриран потребител, ние използваме както идентификатори за влизане, така и пароли, за да Ви удостоверим. Вие носите отговорност за поддържането на защитата на Вашите идентификационни данни за влизане.

С използването на нашия уебсайт или с предоставянето на лична информация Вие приемате, че е възможно да комуникираме с Вас по електронен път или по друг начин относно свързаната сигурност, поверителност, използване и администриране. Въпреки усилията ни да прилагаме подходящи мерки за сигурност онлайн сърфирането носи присъщите му рискове и ние не можем да гарантираме, че е безрисково.

Уебсайтове на трети страни и социални медии

Трябва да прочетете политиката за поверителност на уебсайтовете на трети страни и уебсайтовете на социалните медии и да регулирате настройките за поверителност, както счетете за необходимо. Те не са обхванати от настоящата Декларация за поверителност.

Възможно е сайтовете или услугите на „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да предоставят за Ваше удобство и информация връзки към приложения, продукти, услуги или уебсайтове на трети страни. Ако използвате тези връзки, Вие ще напуснете сайта на „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма контрол върху тези сайтове на трети страни или техните практики за поверителност, които може да се различават от практиките на „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Ние не подкрепяме и не изказваме никакви твърдения за сайтовете на трети страни. Личната информация, която решите да им предоставите или която се събира от тези трети страни, не се обхваща от Декларацията за поверителност на „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Препоръчваме Ви да преглеждате политиката за поверителност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събирането и използването на Вашата лична информация.

Ние също така предоставяме връзки към социални медии, които Ви дават възможност да споделяте информация с Вашите социални мрежи и да взаимодействате с „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на различни сайтове на социални медии. Възможно е използването от Ваша страна на тези връзки да доведе до събирането или споделянето на информация за Вас. Препоръчваме Ви да преглеждате политиката за поверителност и настройките за поверителност на сайтовете на социалните медии, с които си взаимодействате, за да се уверите, че разбирате информацията, която може да бъде събирана, използвана и споделяна от тези сайтове, и да регулирате тези настройки, както счетете за необходимо.

Какви са Вашите права?

Вие можете да поискате достъп до Вашата лична информация и да поискате тя да бъде изменена или изтрита, ако е неточна. Винаги имате право да възразите срещу нашите маркетингови съобщения. Иска се Вашето предварително съгласие, когато това се изисква от действащото законодателство. За да се отпишете от имейлите, просто използвайте функционалността, която е предоставена най-долу във всеки изпратен от нас имейл. „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще спазва правата Ви на достъп до и коригиране на Вашата лична информация. Може да направите запитване за характера на личната информация, съхранявана или обработвана за Вас от която и да е структура на „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, и ще Ви бъде предоставен достъп до Вашата лична информация независимо от местоположението на обработваните и съхранявани данни:

Всяко искане относно обработването на личните данни от страна на „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД следва да бъде отправено както следва:

- по пощата, с известие за доставяне, на адреса на Легранд - град София. п.к. 1766, Бизнес парк София, сграда 7А, офис P06

- на електронна поща (e-mail): bureau.sofia@legrandelectric.com

„ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД следва да отговори на исканията на физическите лица, чиито данни обработва, в срок не по – късно от един месец, считано от датата на получаване на искането.

„ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД прилага адекватни технически и организационни мерки, за да гарантира определено ниво на сигурност, както следва:

 • псевдонимизация и криптиране на личните данни
 • способността за осигуряване на продължителната поверителност, целостта, наличието и издръжливостта на системите и услугите за обработка
 • способността да възстанови наличието на личните данни и достъпа до тях в подходящ период от време в случай на инцидент
 • прилагане на процеси на периодична проверка, оценка и приемане относно ефективността на техническите и организационни мерки, за да

Възможно е настоящият раздел да бъде допълнен със специфичните за всяка държава раздели.

Важна информация за физическите лица в ЕИП

Ако се намирате в ЕИП, „ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД също така спазва специфичните изисквания на GDPR, включително онези, които са свързани с правните основания за обработването, трансграничното предаване на данни, автоматизираното вземане на решения и профилирането, запазването на данните, допълнителните права, претенциите и данните за контакт с длъжностното лице за защита на данните.

Бисквитките

Бисквитката представлява информация под формата на много малък текстов файл, която се поставя върху твърдия диск на интернет потребителя. Тя се генерира от уебсървър, който на практика е компютърът, който поддържа даден уебсайт. Информацията, който се съдържа в бисквитката, е зададена от сървъра и може да бъде използвана от този сървър, когато потребителят посети сайта. Бисквитката може да бъде разглеждана като идентификационна карта на даден интернет потребител, която съобщава на уебсайта кога потребителят се е завърнал. Може да използваме и други подобни технологии (напр. пикселови маркери...), когато посещавате нашите уебсайтове и използвате мобилните ни приложения, които търсят информация, съхранявана в устройството. За целите на настоящата бележка всички такива технологии са наричани „Бисквитки“.

Използването на бисквитки ни дава възможност да Ви предоставяме определени функции и ни дава информация относно посещенията на уебсайта или използването на нашите приложения. Може също така да използваме бисквитки с цел да направим сайтовете и приложенията по-удобни за ползване от потребителите. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки, но Вие не сте задължени да ги приемате. Обикновено това става, като промените настройките на браузъра, за да предотвратите приемането, като все още можете да се радвате на повечето от функциите на сайта. Вашето мобилно устройство също така предлага инструменти за управление на възможностите на приложението за достъп до информация, съдържаща се във Вашия терминал.

Ако искате да изтриете всички бисквитки, които вече са във Вашия компютър, или да спрете приемането на бисквитки в бъдеще, трябва да се обърнете към инструкциите на производителя на Вашия браузър, като щракнете върху „Помощ“ от менюто на браузъра.

 • Chrome
 • Mozilla
 • Internet Explorer
 • Safari

Бисквитки от трети страни за целите на анализа

За да предоставим по-добра услуга на нашите посетители, ние измерваме броя на прегледаните страници, броя на посещенията, различните действия, извършени от посетителите на нашия сайт, географското местоположение на нашите посетители и броя на завръщанията на посетителите на сайта. За тази цел използваме инструмент за уебанализ: Google Analytics.

Информация за Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уебанализи, предоставяна от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени във Вашия компютър, за да се помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитката за използването от Вас на уебсайта, ще бъде предадена на и съхранена от Google на сървъри в Съединените щати.

В случай че на този уебсайт се активира анонимизирането на IP адресите, Вашият IP адрес ще бъде съкратен в рамките на пространството на държавите – членки на Европейския съюз, или на други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес първо ще бъде прехвърлен към сървър на Google в САЩ и съкратен там на място. Анонимизирането на IP адресите е активно на този уебсайт.

Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт за целите на оценяването на Вашето използване на уебсайта, събирането на доклади за дейността на уебсайта за оператори на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

IP адресът, който Вашият браузър предава в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързван с каквито и да е други данни, съхранявани от Google. Вие може да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки на Вашия браузър. Моля да имате предвид обаче, че ако го направите, е възможно да не може да използвате пълната функционалност на уебсайта. Можете също така да се отпишете от проследяването, извършвано от Google Analytics, което ще се активира в бъдеще време, след като изтеглите и инсталирате добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on за Вашия настоящ уеббраузър: Google Analytics Opt-out Browser Add-on