CE маркировка

Задължителна и регулаторна маркировка

🡐 Назад

CE

СЕ: Задължителна и регулаторна маркировка

Декларативен процес

СЕ маркировката е задължителна в рамките на Европейския съюз за всички продукти, които са предмет на една или повече директиви. Маркировката обикновено се появява на всички електрически уреди и техните опаковки. Наличието на тази маркировка позволява на продуктите да се движат свободно в цяла Европа под контрола на митниците и защитени от измани (във Франция от DGCCRF). СЕ маркировката гарантира на потребителите, че въпросният продукт не е опасен за употреба.
СЕ маркировката е последвана от декларация, изготвена от производителя или от вносителя. Последните се задължават да спазват европейското законодателство, като извършват инспекции и тестове преди пускане на пазара. Всички Legrand продукти са тествани от вътрешни лаборатории и са признати от Laboratoire Central des Industries Électriques (LCIE), дъщерно дружество на Bureau Veritas, одобрено от COFRAC, френския комитет по акредитация.