Катодни отводители

Пълна гама катодни отводители за всички нива на риск. Устройствата осигуряват защита на инсталацията от пренапрежение и предпазват електроуредите ви.

🡐 Назад


Пренапрежения, причинени от мълния, са отговорни за между 25% и 40% от всички повреди на електрооборудването у дома. Ако към това се добавят пренапрежения, причинени от други явления, близо 60% от всички електрически щети могат да бъдат предотвратени с инсталирането на устройства за защита от пренапрежение – катодни отводители (SPD). С пълната си гама от катодни отводители, Legrand предоставя решения подходящи за всички видове инсталации и всички нива на риск.

Катодни отводнители - Product 1

Катодни отводители: Клас 1 и Клас 2 (Т1, Т2)

  • Катодни отводители за телефонни линии, аксесоари
  • Защита срещу пренапрежения за 230/400 V (50/60 Hz) електрически мрежи. Катодните отводители са в съответствие със стандарт EN/IEC 61643-11.
  • За главни разпределителни табла.
  • Клас 1+2 (Т1 +Т2): катодните отводители са тествани и спесифицирани според двата тестови класа Т1 и Т2.
catalogue