Прекъсвачи RX³

Новата серия прекъсвачи RX³ отговаря на основните изисквания на жилищни и малки бизнес сгради, като предпазва от къси съединения, пренапрежение и различни неизправности.

🡐 Назад

Прекъсвачи RX3


Модулни прекъсвачи RX3

RX3 6000
Термомагнитни прекъсвачи от 6 A до 63 A - B крива

Не могат да се монтират аксесоари или допълнителни защитни модули

Съвместим със зъбчов или виличов захранващ гребен

Изключвателна способност:

6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V±

6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±

10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V±

10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V±

Модулни прекъсвачи RX3

RX3 дефектнотокова защита
Дефектнотокова защита до 80А - тип АС и А

В съответствие със стандарт IEC 61008-1

• Тип AC : за откриване на АС токови съставни

• Тип A: за откриване на АС и DC токови съставни

Не може да се монтират аксесоари

Съвместим със зъбчов и виличов тип захранващ гребен.

Модулни прекъсвачи RX3

RX3 6000
Термомагнитни прекъсвачи от 6 A до 63А - С крива

В съответствие със стандарт IEC 60898-1

Не могат да се монтират аксесоари или допълнителни защитни модули

Съвместим със зъбчов или виличов захранващ гребен

Изключвателна способност:

6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V±

6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±

10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V±

10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V±

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

catalogue