Legrand is #SwitchedOn

Switched On

100% ангажираност и солидарност в отговор на COVID19

Май 2020 г. - Legrand, глобален специалист в изграждането на електрически и цифрови инфраструктури, стартира своята социална стена (social media wall), посветена на кризата COVID19.

Иновации в центровете за данни от Legrand

Средата в центровете за данни се променя бързо и нашите решения се развиват заедно с нея. Legrand Групата непрекъснато обновява решенията си, за да осигури добавена стойност за своите партньори и клиенти. Вижте по-долу последните новини в тази сфера.

Legrand бе награден за иновации в активната зона на центровете за данни

Subscribe to Корпоративни