Условия за ползване

Вашето посещение на страницата на „Легранд България” ЕООД означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на Интернет страницата на „Легранд България” ЕООД.

🡐 Назад

Условия за ползване

Условия за ползване на Интернет страницата

Вашето посещение на страницата на „Легранд България” ЕООД означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на Интернет страницата на „Легранд България” ЕООД.

Връзки към други интернет сайтове

Този интернет сайт може да съдържа линкове към други сайтове в Интернет, включително към сайтовете на дружества от групата Легранд в други държави. Моля, задължително прочетете разделите, касаещи политиката за защита на лични данни във всеки друг сайт на Легранд или на трето лице, с което се свържете. „Легранд България” ЕООД не носи отговорност, не препоръчва и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация или мнение, съдържащи се в който и да е интернет сайт на трето лице.

Интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост в материалите на този сайт са собственост на „Легранд България” ЕООД, или те са получили разрешение да ползват тези материали, освен когато изрично е упоменато нещо друго. Възпроизвеждането на част от или на цялото съдържание под някаква форма е забранено, освен ако е в съответствие със следните хипотези:
Нищо съдържащо се в този интернет сайт не трябва да се тълкува като предоставяне на разрешение или права върху каквато и да е интелектуална собственост (включително патенти, търговски марки и авторско право) на дружества от групата на Легранд или някое трето лице.

Използване на информация

Съобщения от потребители или други материали, изпратени чрез интернет, качени на интернет страница на „Легранд България” ЕООД или по друг начин предоставени се смятат за неповерителни и свободни за ползване, като „Легранд България” ЕООД няма задължение от какъвто и да било характер по отношение на тази информация. „Легранд България” ЕООД има свободата да ползва тази информация за всякакви цели, каквито сметне за подходящи, включително възпроизвеждане и публикуване, и може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методики, съдържащи се в тази информация за всяка възможна цел, включително търговски цели, без да дължи възнаграждение на потребителите затова.

Защита на личните данни

„Легранд България” ЕООД уважава правата на лична неприкосновеност на посещаващите нейния интернет сайт. Моля, направете справка с Политиката на „Легранд България” ЕООД за защита на личните данни за разяснения относно вашите права и отговорности по отношение на информацията, която е споделена на този интернет сайт.